Skip to main content

Wij verzorgen uw aangifte(n)

Voor uw bedrijf verrichten wij diverse diensten op het gebied van belastingen. Het betreft natuurlijk de verschillende aangiften, maar ook het opstellen van eventuele bezwaarschriften.

De activiteiten kunnen omvatten:

  • Het verzorgen van uw aangiften inkomstenbelasting.
  • Het verzorgen van uw aangiften omzetbelasting.
  • Het verzorgen van uw aangiften loonbelasting.
  • Het verlenen van assistentie bij controles door de belastingdienst.
  • Het controleren van uw aanslagen inkomstenbelasting.
  • Het controleren van uw naheffingsaanslagen omzetbelasting.
  • Het opstellen van bezwaarschriften en beroepschriften voor de verschillende aanslagen en het optreden als uw gemachtigde bij verdere behandeling daarvan.