Skip to main content

Wij verzorgen uw administratie

Ons kantoor verricht voor u diverse activiteiten met betrekking tot uw administratie. Dit loopt uiteen van het controleren van de door u zelf gevoerde administratie tot het voeren van de volledige administratie voor uw bedrijf.

De activiteiten kunnen omvatten:

  • Het inrichten van een doelmatige administratie (rekeningschema grootboek).
  • Het voorzien van de inkomende facturen van een rekeningnummer dat correspondeert met het rekeningschema van uw grootboek (coderen).
  • Het voorzien van de uitgaande facturen van een rekeningnummer dat correspondeert met het rekeningschema van uw grootboek (coderen).

Het verwerken van door u aan te leveren bescheiden (kasboek, bankrekeningafschriften, enz.) in uw administratie op onze computer.
De kosten voor het voeren van uw administratie kunnen op basis van een abonnement bepaald worden. Dit houdt in dat vooraf de kosten van het voeren van uw administratie duidelijk zijn. Tevens wordt vooraf vastgelegd welke werkzaamheden onder het abonnement vallen. Duidelijkheid voor u is voor ons dus heel belangrijk.